Với Sakura, chúng tôi đặt việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết đảm bảo bảo mật thông tin của người dùng trong quá trình hoạt động, đặc biệt khi bạn tương tác với chúng tôi hoặc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của bạn đối với thương hiệu SAKURA!

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về khách hàng:

 • Họ và tên, tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh.
 • Địa chỉ email, số điện thoại di động, số điện thoại cố định, địa chỉ.

2. Bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng trong hệ thống dữ liệu của chúng tôi và áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử, bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin. Chúng tôi áp dụng kiểm soát truy cập vật lý đối với thông tin và chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu truy cập thông tin cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ công việc trên hệ thống Sakura. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

 • Được sự đồng ý của Khách hàng để tiết lộ thông tin đã được cung cấp.
 • Cung cấp thông tin, dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của Khách hàng.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Mục tiêu của Sakura là mang đến cho Khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để:

 • Gửi email thông báo về các chương trình, sự kiện đáng chú ý của chúng tôi.
 • Giải quyết các thắc mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 • Ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc bị cấm theo quy định sử dụng.
 • Đo lường và cải thiện dịch vụ.
 • So sánh và xác minh tính chính xác của thông tin mà Khách hàng cung cấp với bên thứ ba.

Ngoài các trường hợp trên bao gồm nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ này là cần thiết để:

 • Ngăn chặn thiệt hại về tài chính hoặc tài sản gây ra cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà chúng tôi có liên doanh hoặc liên kết để cung cấp dịch vụ trên sakura-vn.vn hoặc các dịch vụ mới liên quan đến sakura-vn.vn.
 • Bảo vệ quyền lợi, lợi ích, tài sản và an toàn của người khác.
 • Tuân thủ yêu cầu pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ yêu cầu pháp luật hoặc quy định pháp lý.
 • Bên thứ ba mà Khách hàng ủy quyền hoặc cho phép yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng.

4. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ tổng đài 1900636811 hoặc gửi email đến địa chỉ email này: sakurasupport@sakura-vn.vn. Chúng tôi sẽ làm việc cùng bạn để xác minh thông tin và điều chỉnh hoặc xóa thông tin không chính xác theo phản ánh của Khách hàng.